Verkkokaupan toimitusehdot

Etusivu / Verkkokaupan toimitusehdot

AinaCom Oy:n verkkokauppa, laite- ja ohjelmistotoimitusehdot

1.Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä Telia Communication Oy:n verkkokaupan laite- ja ohjelmistotoimitusehtoja sovelletaan Telia Communication Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) ja asiakkaan väliseen, Toimittajan verkkokaupan välityksellä tehtyyn laitteiden, komponenttien ja/tai vakio-ohjelmistojen (jäljempänä yhdessä ”Tuotteet”) myyntiä ja/tai käyttöoikeuden luovuttamista koskevaan sopimukseen (jäljempänä ”Sopimus”) sekä Toimittajan verkkokaupan käyttöön.

Tämä verkkokauppa ja Toimitusehdot on tarkoitettu yritysten väliseen liiketoimintaan ja Tuotteiden hankkimiseen elinkeinotoimintaa varten. Verkkokaupassa ei voi asioida kuluttaja-asiakkaana, joka hankkii palveluja pääsääntöisesti yksityiseen käyttötarkoitukseen.

Verkkokaupan käyttö edellyttää voimassa olevaa Toimittajan asiakkaalle myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa (jäljempänä yhdessä ”Tunnukset”). Ottamalla Tunnukset käyttöön asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin verkkokaupan toimitusehtoihin ja sitoutuu niitä noudattamaan.

2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuksen sisältö

Tilaus sitoo asiakasta, kun asiakas on välittänyt Tuotteita koskevan tilauksen Toimittajalle painamalla verkkokaupassa tilauksen vahvistuspainiketta. Tuotteiden toimitusta koskeva Sopimus Toimittajan ja asiakkaan välille syntyy ja tulee voimaan, kun asiakas vastaanottaa Tuotteiden tilausta koskevan Toimittajan tilausvahvistuksen. Mikäli asiakas on ilmoittanut, ettei se halua vastaanottaa erillistä tilausvahvistusta, Sopimus syntyy myös, kun Toimittaja on toimittamalla Tuotteet hyväksynyt asiakkaan Tuotteita koskevan tilauksen. Sopimuksen sisältö määräytyy asiakkaan Tilauksen mukaisesti.

3. Käyttäjätunnukset

Toimittaja määrittää asiakkaalle verkkokaupan käytön edellyttämät Tunnukset tai myöntää asiakkaalle oikeuden luoda itse Tunnuksia. Asiakas on velvollinen huolehtimaan Tunnusten säilytyksestä siten, että niitä voivat käyttää vain asiakkaan lukuun työskentelevät, Tuotteita koskevien tilausten tekemiseen oikeutetut henkilöt. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Toimittajalle kirjallisesti, mikäli sen Tunnukset ovat kadonneet tai päätyneet kolmannen osapuolen haltuun. Asiakas vastaa kaikista sen Tunnuksilla tehdyistä tilauksista sekä Tunnusten luvattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista, kunnes Toimittajalla on ollut mahdollisuus sulkea Tunnukset asiakkaan kirjallisen ilmoituksen johdosta.

Asiakkaan velvollisuutena on peruuttaa Tunnukset, kun niiden käytölle ei enää ole  tarvetta. Tunnukset peruutetaan ilmoittamalla siitä Toimittajalle sähköpostitse osoitteeseen yritysasiakaspalvelu@aina.fi

4. Toimituksen tarkastaminen

Asiakas on velvollinen tarkastamaan sille toimitetut Tuotteet huolellisesti ja reklamoimaan viipymättä mahdollisista Tuotteiden toimituksessa olevista virheistä. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei asiakas ole esittänyt Toimittajalle Tuotteiden toimitusta koskevaa kirjallista huomautusta seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen toimituspäivästä. Toimitusta koskeva reklamaatio tai huomautus tehdään Toimittajan sähköpostiosoitteeseen yritysasiakaspalvelu@aina.fi.

5. Toimitusaika

Toimittaja toimittaa Tuotteet sovittuna toimitusaikana. Ellei toimitusaikaa ole kirjallisesti sovittu, Toimittaja toimittaa Tuotteet kohtuullisessa ajassa sopijapuolten välisen Tuotteiden toimitusta koskevan Sopimuksen voimaantulon jälkeen edellyttäen, että kyseisiä Tuotteita on saatavilla. Mikäli sovittuja Tuotteita ei ole saatavilla, Toimittaja toimittaa Tuotteet kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun niitä on jälleen saatavilla.

Mikäli Toimittajalla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta, on Toimittajalla oikeus pidättyä Tuotteiden toimituksesta, kunnes asiakas on suorittanut erääntyneet maksunsa. Sovittua toimitusaikaa pidennetään vastaavasti.

Tuotteet katsotaan toimitetuksi, kun ne on toimitettu asiakkaan ilmoittamaan ja Toimittajan hyväksymään toimitusosoitteeseen.

6. Hinnat ja maksuehdot

Tuotteiden hinnat on määritelty verkkokaupassa ja/tai Tuotteiden tilausta koskevassa tilausvahvistuksessa. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, sovelletaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

Verojen tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruuden tai kantoperusteen muuttuessa joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen johdosta ennen Tuotteiden toimituspäivää, on Toimittajalla oikeus muuttaa Tuotteiden hintoja edellä mainittua muutosta vastaavasti.

Mikäli Tuotteen hinnoittelu perustuu sen valmistajan ja asiakkaan Tuotteelle sopimaan normaalia alhaisempaan hintaan, eikä Tuotteen valmistaja suostu toimittamaan kyseisiä Tuotteita Toimittajalle edellä mainitulla hinnalla, on Toimittajalla oikeus hinnoitella Tuote uudelleen Tuotteen valmistajan Toimittajalta veloittamaan hintaan perustuen.

Mikäli Tuotteen hinnoittelu perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseisen valuutan kurssi vahvistuu olennaisesti Sopimuksen solmimishetken kurssiin verrattuna, on Toimittajalla oikeus muuttaa Tuotteen hintaa valuuttakurssin muutosta vastaavasti.

Toimittaja pyrkii parhaansa mukaan siihen, että Tuotteiden hinnat verkkokaupassa olisivat oikeat ja ajantasaiset, mutta Toimittaja ei myönnä mitään takuuta hintojen oikeellisuudesta. Mikäli Tuotteen ilmoitettu hinta verkkokaupassa poikkeaa huomattavasti todellisesta hinnasta, on poikkeuksellisen alhainen verrattuna yleiseen hintatasoon tai virhe on muutoin sillä tavoin selvä, että Asiakas ymmärtää tai Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseisen Tuotteen hinnan olevan virheellinen, virheellinen hinta ei sido Toimittajaa. Mikäli Tuote on jo toimitettu Asiakkaalle, on Asiakas velvollinen maksamaan Toimittajalle virheellisen hinnan ja todellisen hinnan välisen erotuksen.

Tuotteiden toimitusta koskevassa Sopimuksessa sekä Toimittajan hinnastoissa ja tarjouksissa esitetyt hinnat koskevat pakkaamatonta Tuotetta. Toimittajalla on oikeus laskuttaa käsittely- ja toimituskulut erikseen Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimittajalla on oikeus veloittaa pientoimituksista erillinen, kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen pientoimituslisä.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Tuotteet laskutetaan asiakkaalta toimituksen tapahduttua kohdan 5 mukaisesti. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Asiakas on velvollinen suorittamaan vuotuista viivästyskorkoa viivästyneelle maksusuoritukselle eräpäivästä lukien seitsemän ja puoli (7,5%) prosenttia. Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta viivästyskoron lisäksi kohtuulliset perintäkulut.

Asiakkaalla on myös mahdollisuus maksaa Tuotteet tilauksen yhteydessä verkkokaupan luottokortti- tai verkkomaksupalvelulla. Luottokortilla ja verkkopankilla maksettaessa Tuotteen hintaan lisätään kulloinkin hinnastossa määritelty lisäkulu.

Osapuolten niin sopiessa Tuotteet voidaan ostaa myös osamaksulla. Rahoittajana toimii tällöin Telia Communication Oy, joka laskuttaa asiakkaalta osamaksuerät kuukausittain. Osamaksulla maksettaessa Tuotteisiin sovelletaan erillistä hinnastossa määriteltyä osamaksuhintaa. Osamaksuhinta muodostuu Tuotteen osamaksukaudelle sovituista kuukausimaksuista sekä siihen lisättävistä toimitus- ja muista kuluista. Asiakkaalla on halutessaan oikeus kesken osamaksukautta maksaa ennenaikaisesti kaikki jäljellä olevat osamaksuerät. Toimittajalla on oikeus olla myöntämättä asiakkaalle osamaksumaksuvaihtoehtoa mm. asiakkaan luottotietoihin tai maksukäyttäytymiseen perustuen.

7. Maksupalvelutarjoaja


Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

www.paytrail.com
 

8. Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.
 

7. Omistus- ja käyttöoikeus, kuukausierien eräännyttäminen

Omistusoikeus toimitettuihin laitteisiin ja komponentteihin siirtyy asiakkaalle ja asiakkaan käyttöoikeus vakio-ohjelmistotuotteisiin alkaa, kun asiakas on maksanut Tuotteet kokonaisuudessaan.

Osamaksulla ostettujen Tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle heti sopimuksen teon jälkeen. Tuotteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on saanut Tuotteen hallintaansa (Tuote on toimitettu asiakkaan toimitusosoitteeseen).

Mikäli Asiakas ei suorita osamaksukuukausieriä kohdassa 6. määriteltyjen maksuehtojen mukaisesti ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10% kokonaishinnasta taikka asiakkaan muu sopimusrikkomus on olennainen, Toimittajalla on oikeus eräännyttää loput kuukausierät heti maksettavaksi. Vaihtoehtoisesti Toimittajalla on oikeus ottaa osamaksusopimuksen kohteena oleva Tuote/Tuotteet takaisin haltuunsa.

9. Tuotteiden toimitukseen ja Tuotteisiin sovellettavat ehdot

Toimitettuihin Tuotteisiin sovelletaan kaikilta osin, mukaan lukien käyttöoikeus- ja takuuehdot sekä vastuut, yksinomaan Tuotteen valmistajan omia vakioehtoja, joihin asiakas on velvollinen oma-aloitteisesti tutustumaan ja joihin liittyen on saatavilla lisätietoja Tuotteen mukana toimitettavassa aineistossa tai Tuotteen valmistajan verkkosivuilla. Solmimalla Tuotteiden toimitusta koskevan Sopimuksen asiakas vahvistaa tutustuneensa edellä mainittuihin Tuotteita koskeviin valmistajan omiin vakioehtoihin ja sitoutuu niitä kaikilta osin noudattamaan. Edellä mainitusta syystä Toimittaja toimittaa Tuotteet sellaisena kuin ne ovat, eikä Toimittaja anna toimittamilleen Tuotteille muuta takuuta tai sitoumusta kuin edellä kuvatut Tuotteen valmistajan mahdolliset takuut ja sitoumukset.

Asiakkaalla ei ole palautusoikeutta Sopimuksen mukaisesti tilaamiinsa Tuotteisiin, ellei palautus perustu näiden toimitusehtojen kohdan 4 mukaiseen virheelliseen toimitukseen.

10. Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan Toimittajaa kohdanneeksi ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

11. Sopimuksen purkaminen

Toimittajalla on oikeus purkaa Tuotteiden toimitusta koskeva Sopimus, jos asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta Toimittajan kirjallisesta huomautuksesta, eikä asiakas ole edellä mainitun ajan kuluessa asettanut Toimittajalle hyväksyttävää vakuutta Sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta.

12. Muut ehdot

Kaikki lisäykset ja muutokset Tuotteiden toimitusta koskevaan Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

Toimittajalla on oikeus siirtää Tuotteiden toimitusta koskeva Sopimus kolmannelle osapuolelle.

13. Vastuunrajoitus

Toimittaja ei milloinkaan vastaan mistään Tuotteiden toimitukseen tai toimitusta koskevaan Sopimukseen tai Toimittajan verkkokaupan käyttöön liittyvästä välillisestä vahingosta, kuten esimerkiksi kateostoista, käytön tai käyttöhyödyn menetyksestä, saamatta jääneestä tulosta taikka tiedon tai tiedostojen tuhoutumisesta. Toimittajan vastuu Tuotteiden toimitukseen tai toimitusta koskevaan Sopimukseen tai verkkokaupan käyttöön liittyen rajoittuu kaikissa tapauksissa korkeintaan viiteentoista (15) prosenttiin sen Tuotteen hinnasta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

Toimittaja ei vastaa mistään Toimittajan verkkokaupan käyttökatkosten tai teknisten häiriöiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

14. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tuotteiden toimitusta koskevaan Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tuotteiden toimitukseen tai toimitusta koskevaan Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Toimittajan ja asiakkaan välisin neuvotteluin. Ellei tässä onnistuta, riita-asiat ratkaisee Toimittajan kotipaikan käräjäoikeus.

15. Ehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.2.2016. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja.